Stand Traffic Generator

Beursdeelname is bijzonder nuttig, maar kost veel geld en tijd. Daarom is het belangrijk dat er rendement uitkomt: ofwel nieuwe verkooptrajecten. De praktijk wijst uit dat dit soms tegenvalt. De juiste mensen  tijdens de beursdagen op de stand krijgen is niet makkelijk. Daarom biedt Prosu Databased Marketing de Stand Traffic Generator aan. Interesse? Neem dan contact op met Bas!

Resultaat

De Stand Traffic Generator levert extra bezoek op uw stand van agrarische ondernemers die exact in uw doelgroep vallen. Sterker nog met een aantal staat tijdens de beursdagen concrete afspraken gepland. Aan u enkel de taak om deze bezoekers (leads)  zodanig te woord te staan, dat het een start is van een succesvol verkooptraject.

Werkwijze

Om te komen tot voldoende, maar vooral de juiste bezoekers worden de volgende stappen gezet:

 • Doelgroepselectie: Door een goede doelgroepomschrijving worden juist die ondernemers aangeschreven die u graag als klant zou willen.
 • Bepalen van het praktische doel: uw doelgroep op de hoogte stellen of het plannen van voldoende concrete afspraken tijdens beurs.
 • Formuleren van een bijpassende boodschap of beursactie: Waarom wil de agrarisch ondernemer met uw bedrijf in gesprek?
 • Kiezen van het kanaal passend bij doel:
  •  E-mailing met het digitaal plannen van afspraken
  •  Postale mailing gecombineerd met het digitaal plannen van afspraken
  •  Telefonisch afspraken plannen (met vooraf altijd een postale of e-mailing)
 • Uitvoering van de gekozen werkwijze

E-mailing

De door u geselecteerde doelgroep ontvangt een digitale uitnodiging. Deze e-mail bevat:

 • Een uitnodigende tekst om naar uw stand op de beurs te komen.
 • Eventueel een passende beursactie. Hierdoor wordt het voor de doelgroep aantrekkelijker naar uw stand te komen. Vanuit Prosu denken we graag met u mee.
 • Een link naar een afsprakenformulier. Ontvangers van de e-mail geven aan op welke dag en tijd ze met u een afspraak willen en waar ze het over willen hebben. Prosu zal namens u deze afspraken bevestigen.
 • De e-mailing wordt vanuit uw naam verzonden.
 • Een week na verzending krijgt u een overzicht van de openingsgraad en klikpercentage.
 • In de week voor de beurs krijgt u een overzicht met daarin de geplande afspraken. 
 • De timing is afhankelijk van vervolgacties, maar zal twee tot drie weken voor de beurs zijn.

Postale mailing

De door u geselecteerde doelgroep ontvangt  een postale uitnodiging. Deze brief bevat:

 • Een uitnodigende tekst om naar uw stand op de beurs te komen.
 • Eventueel een passende beurs actie. Hierdoor wordt het voor de doelgroep aantrekkelijker naar uw stand te komen. Vanuit Prosu denken we graag met u mee.
 • Een link naar een afsprakenformulier, die op uw website geplaatst wordt. Ontvangers van de uitnodiging kunnen desgewenst aangeven op welke dag en hoe laat ze bij u op de stand een afspraak willen en waar ze het over willen hebben. Prosu zal namens u deze afspraken bevestigen.
 • De postale uitnodiging wordt vanuit uw naam verzonden op uw briefpapier en met uw enveloppen.
 • De timing is afhankelijk van vervolgacties, maar zal twee tot drie weken voor de beurs zijn.

Maken telefonische afspraken

Naar aanleiding van een mailing kan uw doelgroep worden benaderd voor het maken van een afspraak op de beurs. Het is verstandig kritisch te kijken naar de doelgroepen en daarbinnen verder  te selecteren voor wie in aanmerking komt voor een telefonische benadering. De werkwijze is als volgt:

 • Op basis van de email of brief wordt een kort script gemaakt. Dit script dient als kapstok voor het gesprek met uw prospect.
 • Vooraf wordt samen met u bepaald hoeveel en op welke momenten u de afspraken wil.
 • Het contactcenter van Prosu benadert namens u telefonisch de doelgroep. Voor aanvang van bellen worden de agents eerst gebriefd. We stellen het op prijs als u daarbij aanwezig bent. 
 • U ontvangt een overzicht met de gemaakte afspraken: wie, tijdstip en gespreksonderwerpen. Ondernemers die wel een afspraak willen, maar niet naar de beurs komen worden natuurlijk ook aan u doorgegeven.
 • De timing is twee tot drie weken voor de beurs.
Contact met Prosu
Bedrijfsnaam
Naam*
Functie
Telefoon*
Uw vraag of bericht
aanmelden

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies