Probleemomschrijving

Hoe kunnen we zorgen voor een snel maar onderbouwd antwoord op vragen omtrent de dienstverlening? Deze vraag stelde Erikjan van Huet-Lindeman van Eurofins Agro aan Prosu Databased Marketing. Een van de randvoorwaarden was dat de resultaten snel beschikbaar moeten zijn én dat de respondenten kritisch mee willen denken over Eurofins Agro. 

De oplossing van Prosu

Het opzetten van een klantpanel bleek de sleutel tot succes. Voor het opzetten van het klantpanel is een kleine maand uitgetrokken. Op een oproep via de e-mail reageren al een aantal klanten spontaan enthousiast dat zij graag wilden deelnemen aan het klantpanel. Vervolgens zijn nog enkele klanten telefonisch benaderd, om het 750-koppige klantpanel compleet te maken. Deze worden nu regelmatig benaderd voor diverse onderzoeken. Er worden online enquêtes afgenomen, maar er wordt ook van respondenten gevraagd om deel te nemen aan groepsdiscussies en interviews.

Resultaat voor de klant

De responscijfers op onderzoeken binnen het klantpanel zijn maar liefst 3x zo hoog als bij vergelijkbare onderzoeken uit een random steekproef. Dit zorgt ervoor dat Eurofins Agro snel aan de slag kan met de resultaten van het onderzoek.

De verhoogde respons wordt verklaard doordat de respondenten uit het klantpanel zich meer betrokken voelen bij Eurofins Agro. Zij nemen immers vrijwillig deel aan het klantpanel. Tevens sparen zij met hun deelname voor korting op de dienstverlening van Eurofins Agro. 

Eurofins Agro
Eurofins Agro

Eurofins Agro

"Door het opzetten van het klantpanel is er altijd een snelle schakeling in het opzetten en uitvoeren van onderzoeken mogelijk. Dit maakt dat ik snel antwoord krijg op mijn vraagstukken"

Erikjan van Huet Lindeman - Manager Marketing & Communication, Eurofins Agro

Eurofins Agro

Probleemomschrijving

Hoe kunnen we zorgen voor een snel maar onderbouwd antwoord op vragen omtrent de dienstverlening? Deze vraag stelde Erikjan van Huet-Lindeman van Eurofins Agro aan Prosu Databased Marketing. Een van de randvoorwaarden was dat de resultaten snel beschikbaar moeten zijn én dat de respondenten kritisch mee willen denken over Eurofins Agro. 

De oplossing van Prosu

Het opzetten van een klantpanel bleek de sleutel tot succes. Voor het opzetten van het klantpanel is een kleine maand uitgetrokken. Op een oproep via de e-mail reageren al een aantal klanten spontaan enthousiast dat zij graag wilden deelnemen aan het klantpanel. Vervolgens zijn nog enkele klanten telefonisch benaderd, om het 750-koppige klantpanel compleet te maken. Deze worden nu regelmatig benaderd voor diverse onderzoeken. Er worden online enquêtes afgenomen, maar er wordt ook van respondenten gevraagd om deel te nemen aan groepsdiscussies en interviews.

Resultaat voor de klant

De responscijfers op onderzoeken binnen het klantpanel zijn maar liefst 3x zo hoog als bij vergelijkbare onderzoeken uit een random steekproef. Dit zorgt ervoor dat Eurofins Agro snel aan de slag kan met de resultaten van het onderzoek.

De verhoogde respons wordt verklaard doordat de respondenten uit het klantpanel zich meer betrokken voelen bij Eurofins Agro. Zij nemen immers vrijwillig deel aan het klantpanel. Tevens sparen zij met hun deelname voor korting op de dienstverlening van Eurofins Agro. 

Eurofins Agro

Meer referenties

Countus

Countus

 • Marktonderzoek
 • NPS-onderzoek
 • Telefonisch onderzoek

Grootschallig klanttevredeheidsonderzoek met inzichten voor de toekomst.

Countus

Duynie

Duynie Holding

 • Marktonderzoek
 • NPS-onderzoek
 •  

Een extra contactmoment en objectieve feedback door tweejaarlijks een deel van de klantgroep telefonisch te onderzoeken. 

Duynie

Agrico

Agrico

 • Marktonderzoek
 • 0-meting
 •  

In 3 weken tijd is 33% van de leden van Agrico telefonisch geïnterviewd.

Agrico

Cargill

Cargill_Prosu

 • Marktonderzoek
 • Imago-onderzoek
 • Klanttevredenheidsonderzoek

Een gedegen 0-meting onder klanten en niet-klanten in 4 verschillende landen.

De onderzoeken gaven Cargill een duidelijk beeld van haar huidige imago en de huidige klanttevredenheid. Op basis hiervan voert Cargill concrete verbeteringen door.

Cargill

Lely Nederland

Lely Nederland

 • Marktonderzoek
 • NPS
 •  

Ruim 1.400 klanten bereikt in slechts 1 maand.

Prosu heeft alle klanten benaderd zodat zij hun hart konden luchten. Hierdoor kreeg Lely Nederland praktische handvatten om de klantrelaties te verbeteren.

Lely Nederland

Meer over deze diensten

 

 Online onderzoek

Online onderzoek

Uit onderzoek van Prosu Databased Marketing blijkt dat agrariërs online steeds actiever worden. Hierdoor groeien ook de mogelijkheden voor online onderzoek. Hoewel u de mogelijkheid tot doorvragen misloopt, biedt online onderzoek u een laagdrempelige mogelijkheid tot het onderzoeken van uw doelgroep.

Online onderzoek

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies