Probleemomschrijving

Vanuit Duynie hebben de productmanagers, de binnendienst- en planningsmedewerkers contact met de klant. Duynie was op zoek naar een extra mogelijkheid om contact te hebben met haar klanten en objectieve feedback te krijgen. “Hoe kunnen we de beeldvorming van onze klanten snel maar goed onderbouwd in kaart brengen, zodat we waar nodig bij kunnen sturen? Deze vraag stelde Duynie aan Prosu Databased Marketing. 

De oplossing van Prosu

Het uitvoeren van een telefonisch onderzoek naar de Net Promotor Score (NPS) bleek de oplossing. Door het stellen van de vraag: “Hoe waarschijnlijk is het dat u op dit moment Duynie zult aanbevelen aan een goede vriend of collega?” wordt de klantloyaliteit in kaart gebracht. Tevens wordt het belangrijkste verbeterpunt in kaart gebracht, zodat Duynie helder krijgt waar zij eventueel bij moeten sturen. Elk halfjaar wordt een deel van de klantengroep telefonisch benaderd voor dit onderzoek.

Resultaat voor de klant

Door het halfjaarlijks uitvoeren van precies hetzelfde onderzoek, heeft Duynie continu inzicht in de mate van loyaliteit en de beeldvorming van haar klanten. Hierdoor kan Duynie waar nodig bijsturen, wat een positieve invloed heeft op de beeldvorming. 

Duynie Holding
Sandra Munsterman

Sandra Munsterman

"Door elk half jaar een deel van onze klantengroep te benaderen creëren we samen met Prosu een extra contactmoment dat ons waardevolle objectieve informatie oplevert."

Sandra Munsterman - Marketing Manager, Duynie

Sandra Munsterman

Probleemomschrijving

Vanuit Duynie hebben de productmanagers, de binnendienst- en planningsmedewerkers contact met de klant. Duynie was op zoek naar een extra mogelijkheid om contact te hebben met haar klanten en objectieve feedback te krijgen. “Hoe kunnen we de beeldvorming van onze klanten snel maar goed onderbouwd in kaart brengen, zodat we waar nodig bij kunnen sturen? Deze vraag stelde Duynie aan Prosu Databased Marketing. 

De oplossing van Prosu

Het uitvoeren van een telefonisch onderzoek naar de Net Promotor Score (NPS) bleek de oplossing. Door het stellen van de vraag: “Hoe waarschijnlijk is het dat u op dit moment Duynie zult aanbevelen aan een goede vriend of collega?” wordt de klantloyaliteit in kaart gebracht. Tevens wordt het belangrijkste verbeterpunt in kaart gebracht, zodat Duynie helder krijgt waar zij eventueel bij moeten sturen. Elk halfjaar wordt een deel van de klantengroep telefonisch benaderd voor dit onderzoek.

Resultaat voor de klant

Door het halfjaarlijks uitvoeren van precies hetzelfde onderzoek, heeft Duynie continu inzicht in de mate van loyaliteit en de beeldvorming van haar klanten. Hierdoor kan Duynie waar nodig bijsturen, wat een positieve invloed heeft op de beeldvorming. 

Duynie Holding

Meer referenties

Countus

Countus

 • Marktonderzoek
 • NPS-onderzoek
 • Telefonisch onderzoek

Grootschallig klanttevredeheidsonderzoek met inzichten voor de toekomst.

Countus

Agrico

Agrico

 • Marktonderzoek
 • 0-meting
 •  

In 3 weken tijd is 33% van de leden van Agrico telefonisch geïnterviewd.

Agrico

Cargill

Cargill_Prosu

 • Marktonderzoek
 • Imago-onderzoek
 • Klanttevredenheidsonderzoek

Een gedegen 0-meting onder klanten en niet-klanten in 4 verschillende landen.

De onderzoeken gaven Cargill een duidelijk beeld van haar huidige imago en de huidige klanttevredenheid. Op basis hiervan voert Cargill concrete verbeteringen door.

Cargill

Eurofins Agro

Eurofins Agro

 • Marktonderzoek
 • Klantpanel
 • Online onderzoek

Door het opzetten van het klantpanel, altijd een respons van meer dan 25% op online onderzoeken.

Hierdoor heeft Eurofins Agro altijd snel en onderbouwd antwoord op haar vragen.

Eurofins Agro

Lely Nederland

Lely Nederland

 • Marktonderzoek
 • NPS
 •  

Ruim 1.400 klanten bereikt in slechts 1 maand.

Prosu heeft alle klanten benaderd zodat zij hun hart konden luchten. Hierdoor kreeg Lely Nederland praktische handvatten om de klantrelaties te verbeteren.

Lely Nederland

Meer over deze diensten

 

 NPS – Klantloyaliteit

NPS – Klantloyaliteit

De Net Promoter Score, kortweg NPS, meet in welke mate klanten het bedrijf aan zouden bevelen aan hun omgeving. Door het stellen van één eenvoudige vraag – Hoe waarschijnlijk is het dat u, op en schaal van 0 tot 10, [bedrijf X] zal aanbevelen aan familie, vrienden of collega’s? – worden klanten ingedeeld in drie groepen: Promotor, Neutraal of Criticaster. Het NPS-onderzoek is wereldwijd een bekende en bewezen methode voor het meten en verbeteren van klantloyaliteit. Het geeft u zowel op kwantitatief als kwalitatief niveau aan waar, welke verbeteringen mogelijk zijn. Klik hier voor meer informatie over de Net Promotor Score.

NPS – Klantloyaliteit
 

 Telefonisch onderzoek

Telefonisch onderzoek

Uw imago, het gebruik van uw product, de naamsbekendheid of andere zaken zijn goed telefonisch te onderzoeken. Telefonisch onderzoek biedt de mogelijkheid om door te vragen, zodat u net dat beetje extra informatie krijgt wat u nodig heeft. Samen met u stellen wij de vragenlijst op, een vast team van agents verzamelt de completes. Vervolgens leveren wij u een volledige dataset en praktische rapportage met de resultaten waarmee uw organisatie verder kan.  

Telefonisch onderzoek

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies