Probleemomschrijving

In 2016 en 2018 heeft Countus Prosu Databased Marketing gevraagd een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. De zogenaamde 0- en 1-meting. Destijds is er per regio, kantoor, team en ondernemersadviseur in kaart gebracht hoe hoog de klanttevredenheid was en wat de belangrijkste verbeterpunten waren.

Om te onderzoeken of de aanpak van de punten die uit deze onderzoeken zijn gekomen ook resultaat heeft gehad, heeft Countus wederom Prosu gevraagd een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren, de 2-meting.

De oplossing van Prosu

Tijdens dit klanttevredenheidsonderzoek wordt de huidige klanttevredenheid in kaart gebracht per regio, kantoor, team en ondernemersadviseur. Daarnaast zijn de klanten van Countus net als bij de 0- en 1-meting telefonisch benaderd, zodat de interviewers van Prosu de mogelijkheid hadden om goed door te vragen op de gegeven antwoorden.

Resultaat voor de klant

De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek zijn geanalyseerd en gerapporteerd op vier niveaus, namelijk Countus totaal, per regio, per team en per ondernemersadviseur. Daarbij zijn ook de resultaten van de 0- en 1-meting meegenomen om veranderingen op te sporen en trends in beeld te brengen.

Countus
Dijan Bruins

Countus

"De samenwerking met Prosu in het in 2019 voor Countus wederom uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek is door de korte communicatielijnen en goede gezamenlijke voorbereiding prettig verlopen."

Ing. Dijan Bruins - Directeur Midden-Nederland, Countus

Countus

Probleemomschrijving

In 2016 en 2018 heeft Countus Prosu Databased Marketing gevraagd een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. De zogenaamde 0- en 1-meting. Destijds is er per regio, kantoor, team en ondernemersadviseur in kaart gebracht hoe hoog de klanttevredenheid was en wat de belangrijkste verbeterpunten waren.

Om te onderzoeken of de aanpak van de punten die uit deze onderzoeken zijn gekomen ook resultaat heeft gehad, heeft Countus wederom Prosu gevraagd een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren, de 2-meting.

De oplossing van Prosu

Tijdens dit klanttevredenheidsonderzoek wordt de huidige klanttevredenheid in kaart gebracht per regio, kantoor, team en ondernemersadviseur. Daarnaast zijn de klanten van Countus net als bij de 0- en 1-meting telefonisch benaderd, zodat de interviewers van Prosu de mogelijkheid hadden om goed door te vragen op de gegeven antwoorden.

Resultaat voor de klant

De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek zijn geanalyseerd en gerapporteerd op vier niveaus, namelijk Countus totaal, per regio, per team en per ondernemersadviseur. Daarbij zijn ook de resultaten van de 0- en 1-meting meegenomen om veranderingen op te sporen en trends in beeld te brengen.

Countus

Meer referenties

Mechan Groep

Mechan Groep

 • Marktonderzoek
 • Telefonisch onderzoek
 • Naamsbekendheid

Meer dan 5.500 respondenten

Een duidelijk beeld hoe de naamsbekendheid van de merken zich ontwikkelt. Hier kan Mechan Groep haar marketing op afstemmen en waar nodig bijsturen.

Mechan Groep

Duynie

Duynie Holding

 • Marktonderzoek
 • NPS-onderzoek
 •  

Een extra contactmoment en objectieve feedback door tweejaarlijks een deel van de klantgroep telefonisch te onderzoeken. 

Duynie

Agrico

Agrico

 • Marktonderzoek
 • 0-meting
 •  

In 3 weken tijd is 33% van de leden van Agrico telefonisch geïnterviewd.

Agrico

Cargill

Cargill_Prosu

 • Marktonderzoek
 • Imago-onderzoek
 • Klanttevredenheidsonderzoek

Een gedegen 0-meting onder klanten en niet-klanten in 4 verschillende landen.

De onderzoeken gaven Cargill een duidelijk beeld van haar huidige imago en de huidige klanttevredenheid. Op basis hiervan voert Cargill concrete verbeteringen door.

Cargill

Eurofins Agro

Eurofins Agro

 • Marktonderzoek
 • Klantpanel
 • Online onderzoek

Door het opzetten van het klantpanel, altijd een respons van meer dan 25% op online onderzoeken.

Hierdoor heeft Eurofins Agro altijd snel en onderbouwd antwoord op haar vragen.

Eurofins Agro

Lely Nederland

Lely Nederland

 • Marktonderzoek
 • NPS
 •  

Ruim 1.400 klanten bereikt in slechts 1 maand.

Prosu heeft alle klanten benaderd zodat zij hun hart konden luchten. Hierdoor kreeg Lely Nederland praktische handvatten om de klantrelaties te verbeteren.

Lely Nederland

Meer over deze diensten

 

 Marktonderzoek

Marktonderzoek

Weten wat uw marktpositie is? Of uw imago en naamsbekendheid in kaart brengen? Prosu Databased Marketing onderzoekt uw vragen en vertaalt het antwoord naar praktische aanbevelingen. Afhankelijk van de probleemstelling kiezen we de benodigde onderzoeksmethode. Voor onderzoek in het buitenland werken we met ‘native speaking’ veldwerkers. Database analyses maken we op basis van de uitgebreide set aan informatie uit onder andere de Nationale Agrarische Database.

Lees meer onder de mogelijkheden voor onderzoek.

Marktonderzoek
 

 NPS – Klantloyaliteit

NPS – Klantloyaliteit

De Net Promoter Score, kortweg NPS, meet in welke mate klanten het bedrijf aan zouden bevelen aan hun omgeving. Door het stellen van één eenvoudige vraag – Hoe waarschijnlijk is het dat u, op en schaal van 0 tot 10, [bedrijf X] zal aanbevelen aan familie, vrienden of collega’s? – worden klanten ingedeeld in drie groepen: Promotor, Neutraal of Criticaster. Het NPS-onderzoek is wereldwijd een bekende en bewezen methode voor het meten en verbeteren van klantloyaliteit. Het geeft u zowel op kwantitatief als kwalitatief niveau aan waar, welke verbeteringen mogelijk zijn. Klik hier voor meer informatie over de Net Promotor Score.

NPS – Klantloyaliteit
 

 Telefonisch onderzoek

Telefonisch onderzoek

Uw imago, het gebruik van uw product, de naamsbekendheid of andere zaken zijn goed telefonisch te onderzoeken. Telefonisch onderzoek biedt de mogelijkheid om door te vragen, zodat u net dat beetje extra informatie krijgt wat u nodig heeft. Samen met u stellen wij de vragenlijst op, een vast team van agents verzamelt de completes. Vervolgens leveren wij u een volledige dataset en praktische rapportage met de resultaten waarmee uw organisatie verder kan.  

Telefonisch onderzoek

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies