Probleemomschrijving

Agrico heeft de afgelopen periode hard gewerkt aan het verbeteren van de ledentevredenheid. Om de organisatiedoelen te kunnen realiseren is ledentevredenheid erg belangrijk. Voor aanvang van het onderzoek was onbekend hoe tevreden telers over Agrico zijn. Ook was onduidelijk hoe de communicatie vanuit Agrico naar de teler toe wordt ervaren.

De oplossing van Prosu

Het uitvoeren van een 0-meting bleek de oplossing. Prosu bracht de huidige tevredenheid van leden in kaart. Ook testte Prosu een aantal communicatieaspecten. De leden zijn telefonisch benaderd zodat de interviewers van Prosu de mogelijkheid hadden om goed door te vragen op de antwoorden. Hierdoor werd een verdiepingsslag gemaakt in de resultaten en kwamen veel details naar boven. Vervolgens zijn de antwoorden geanalyseerd en overzichtelijk gerapporteerd aan Agrico.

Resultaat voor de klant

Op basis van de resultaten kan Agrico concluderen dat de leden zeer tevreden zijn over Agrico. Dit is een goede basis waar vanuit Agrico verder aan de relatie met de teler kan werken. Prosu ontdekte dat een aantal communicatie-aspecten een grote invloed hebben op deze tevredenheid. Op basis hiervan weet Agrico precies waar ze zich de komende periode op moet richten.

Agrico
Linde de Jong

Linda de Jong

"Door het uitvoeren van het telertevredenheidsonderzoek weet ik exact in welke communicatie aspecten ik de komende tijd verder moet investeren."

Linda de Jong - Adviseur coöperatie en communicatie, Agrico

Linda de Jong

Probleemomschrijving

Agrico heeft de afgelopen periode hard gewerkt aan het verbeteren van de ledentevredenheid. Om de organisatiedoelen te kunnen realiseren is ledentevredenheid erg belangrijk. Voor aanvang van het onderzoek was onbekend hoe tevreden telers over Agrico zijn. Ook was onduidelijk hoe de communicatie vanuit Agrico naar de teler toe wordt ervaren.

De oplossing van Prosu

Het uitvoeren van een 0-meting bleek de oplossing. Prosu bracht de huidige tevredenheid van leden in kaart. Ook testte Prosu een aantal communicatieaspecten. De leden zijn telefonisch benaderd zodat de interviewers van Prosu de mogelijkheid hadden om goed door te vragen op de antwoorden. Hierdoor werd een verdiepingsslag gemaakt in de resultaten en kwamen veel details naar boven. Vervolgens zijn de antwoorden geanalyseerd en overzichtelijk gerapporteerd aan Agrico.

Resultaat voor de klant

Op basis van de resultaten kan Agrico concluderen dat de leden zeer tevreden zijn over Agrico. Dit is een goede basis waar vanuit Agrico verder aan de relatie met de teler kan werken. Prosu ontdekte dat een aantal communicatie-aspecten een grote invloed hebben op deze tevredenheid. Op basis hiervan weet Agrico precies waar ze zich de komende periode op moet richten.

Agrico

Meer referenties

Countus

Countus

 • Marktonderzoek
 • NPS-onderzoek
 • Telefonisch onderzoek

Grootschallig klanttevredeheidsonderzoek met inzichten voor de toekomst.

Countus

Duynie

Duynie Holding

 • Marktonderzoek
 • NPS-onderzoek
 •  

Een extra contactmoment en objectieve feedback door tweejaarlijks een deel van de klantgroep telefonisch te onderzoeken. 

Duynie

Cargill

Cargill_Prosu

 • Marktonderzoek
 • Imago-onderzoek
 • Klanttevredenheidsonderzoek

Een gedegen 0-meting onder klanten en niet-klanten in 4 verschillende landen.

De onderzoeken gaven Cargill een duidelijk beeld van haar huidige imago en de huidige klanttevredenheid. Op basis hiervan voert Cargill concrete verbeteringen door.

Cargill

Eurofins Agro

Eurofins Agro

 • Marktonderzoek
 • Klantpanel
 • Online onderzoek

Door het opzetten van het klantpanel, altijd een respons van meer dan 25% op online onderzoeken.

Hierdoor heeft Eurofins Agro altijd snel en onderbouwd antwoord op haar vragen.

Eurofins Agro

Lely Nederland

Lely Nederland

 • Marktonderzoek
 • NPS
 •  

Ruim 1.400 klanten bereikt in slechts 1 maand.

Prosu heeft alle klanten benaderd zodat zij hun hart konden luchten. Hierdoor kreeg Lely Nederland praktische handvatten om de klantrelaties te verbeteren.

Lely Nederland

Meer over deze diensten

 

 NPS – Klantloyaliteit

NPS – Klantloyaliteit

De Net Promoter Score, kortweg NPS, meet in welke mate klanten het bedrijf aan zouden bevelen aan hun omgeving. Door het stellen van één eenvoudige vraag – Hoe waarschijnlijk is het dat u, op en schaal van 0 tot 10, [bedrijf X] zal aanbevelen aan familie, vrienden of collega’s? – worden klanten ingedeeld in drie groepen: Promotor, Neutraal of Criticaster. Het NPS-onderzoek is wereldwijd een bekende en bewezen methode voor het meten en verbeteren van klantloyaliteit. Het geeft u zowel op kwantitatief als kwalitatief niveau aan waar, welke verbeteringen mogelijk zijn. Klik hier voor meer informatie over de Net Promotor Score.

NPS – Klantloyaliteit
 

 Telefonisch onderzoek

Telefonisch onderzoek

Uw imago, het gebruik van uw product, de naamsbekendheid of andere zaken zijn goed telefonisch te onderzoeken. Telefonisch onderzoek biedt de mogelijkheid om door te vragen, zodat u net dat beetje extra informatie krijgt wat u nodig heeft. Samen met u stellen wij de vragenlijst op, een vast team van agents verzamelt de completes. Vervolgens leveren wij u een volledige dataset en praktische rapportage met de resultaten waarmee uw organisatie verder kan.  

Telefonisch onderzoek

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies